Vi har nu avaktiverat kommandon: !colorchat, !sound och !speed.

Istället ändrar du numera inställningarna i MoneyMod menyn. Skriv bara !mm och gå in under “5. Settings”, där inne kan du ändra till de inställningar du själv behagar. Så sparas det du väljer så länge du spelar hos oss.