Det finns ingen offentlig lista av Serveradmins. Det beror på att man vill ge alla Serveradmins möjligheten att komma in och vara anonyma på servrarna. På så sätt kan man upptäcka scenarion som aldrig hade upptäckts annars, till exempel när spelare är ögontjänare och gör allt för att se bra ut inför en serveradmin medan de i själva verket missköter sig.

På HNS-servern finns en admin tag som spelarna själva kan välja att antingen visa eller dölja. Det är endast serveradmins som kan använda sig utav admin tagen på SP’s servrar.

Du kan besöka huvudadmin på hans steamprofil: [SP] VincNt^

Observera att huvudadmin inte tar emot vänförfrågningar hur som helst. Posta därför en kommentar på steamprofilen med kortfattad information om vad det gäller innan du skickar en vänförfrågan. Följs det ej kommer spelaren att nekas och blockeras på steam.

Leave a Reply

Your email address will not be published.