För att få fram ditt STEAMID skriver du “status” i din spelkonsol under tiden du är ansluten till en server. Se de röda markeringarna på exempelbilden nedanför. Skulle du till exempel donera för Premium är det texten innanför den röda markeringen som du ska skicka till oss i samband med din donation.

I detta fall skulle resultatet vara STEAM_1:1:20383925

Det är viktigt att du uppger rätt Steamid när du donerar. Annars kommer Premium inte att fungera och det innebär då onödig väntan för dig och att du i slutändan behöver kontakta oss för att få Premium.

Leave a Reply

Your email address will not be published.